tècniques d'escriptura i estilística

0.-"El tractament de les habilitats lingüístiques. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits."

Del temari d'oposicions aparegut al bloc de Toni Teruel (desembre de 2008-gener de 2009). El trobem massa teòric i poc pràctic.

1.-Per al pla de lectura juvenil: "La ressenya tècnica de llibres".

(Presentació en castellà, que s'obri amb el programa Power point o equivalent de l'ordinador)
+++

2.-"Dos estils per a l'escriptura: segmentat vs. cohesionat."

Autora: Maria Josep Cuenca.
ESTIL SEGMENTAT VS. ESTIL COHESIONAT


3.-Redacció i construcció de la frase

-ordre i cohesió dels elements, claredat, omissió d'elements innecessaris, etc.- (UOC)

4.-El procés d'escriptura -abans, durant i després

-(UOC)

5.-Curs de producció / redacció de textos (text narratiu, descriptiu, instructiu, explicatiu i argumentatiu).

Servei de llengües i terminologia. (UJI - Castelló)