sobre wikis

0.-Definició del terme WIKI, segons la Viquipèdia (pitja a l'enllaç).

1.-Sobre wikis hi ha el nostre wiki TECNOWEB 2.0 que podeu visitar. En la "sessió 3" es troba la informació que aquesta plataforma forneix com a recurs didàctic.

2.-No oblideu el nostre bloc CURS-SUPERIOR on apareixen algunes directrius i el material del curs.

3.-Blocs i wikis de l'institut JOANOT MARTORELL de València:


4.-Taller bàsic de de creació de blocs i wikis per a autoaprenents:


external image Taller+de+blocs.jpg


5.-Wikis de Felipe Zayas (professor de llengua castellana a l'IES Isabel de Villena):