llengua oral: teoria, pràctica i enregistraments

1.EL TREBALL AMB LA LLENGUA ORAL FORMAL A CLASSE
El debat a l'aula2.TEXTOS ORALS: ENREGISTRAMENTS