fraseologia: modismes, frases fetes i refranys

  1. Dubtes més freqüents de vocabulari i fraseologia (UOC)
  2. Lliçons i exercicis de lèxic. (Web molt completa que recupera desenes de llistats i exercicis de locucions, frases fetes i refranys de tota la xarxa.
  3. En format Pdf en nou fulls, ací teniu un recull de locucions, frases fetes i refranys, classificats:
  4. En format Open Office (ODT), memoritza i practica amb aquests dos fulls de locucions i frases fetes bàsiques: