suport normatiu: gramàtiques, diccionaris, traductors
1.-Gramàtica Normativa Valenciana (AVL)
Gramàtica Normativa Valenciana

2.-NOMS DE PERSONA en valencià. AVL.

3.-L'estàndard oral valencià. AVL

4.-Regles ortogràfiques del valencià estàndard. AVL

5.-Els gentilicis valencians

6.-Vocabulari d'Internet (valencià, castellà, anglés).

7.-Recursos lingüístics a Internet (per Testenguaret)