CURS SUPERIOR DE VALENCIÀ

Nivell-3.png
Bloc del nostre curs: Curs Superior de Valencià
BENVINGUT, BENVINGUDA AL NOSTRE WIKI,
Aquest espai intenta ser una pàgina que fomente el treball cooperatiu entre l'alumnat i el professorat que realitza el nivell 3 o Curs superior de valencià. El material divers que s'ha generat en el nostre bloc (també anomenat Curs Superior) passa a estar disponible en aquesta web col·laborativa. Però l'abast n'és major. El wiki és una plataforma que combina millor el que ofereix una pàgina web (informació estàtica, enllaços hipertextuals, contingut multimèdia) amb les possibilitats del bloc (entrades diàries, comentaris, inclusió de material pels col·laboradors...) i els fòrums (l'espai de discussió).

Aquest curs 2008-09 en què inaugurem el wiki, un grup d'alumnes introduirà els treballs de literatura que preparen de cara a l'exposició oral en què s'exercitaran en la llengua oral formal. També inclourem alguns enregistraments que serviran per a valorar les exposicions i millorar les intervencions successives que l'alumnat realitze.

Des d'aquestes seccions (fins ara 17) construirem un espai d'interacció que ens endinse en l'aprenentatge i l'ús de la llengua -i dels diversos continguts curriculars que vehicula- en el marc de la web 2.0, de manera que obtinguem una perspectiva acostada als nous sistemes d'ensenyament i aprenentatge actiu, participatiu i autònom alhora. Només així podrem jutjar la validesa d'aquests mètodes per tal d'incorporar-los a poc a poc a la pràctica docent personal. Esperem que us siga útil per a superar el curs i per a aportar els treballs i les idees que naixen en tot procés de construcció de coneixements i destreses. Us convidem a prendre-hi part.

Antoni de la Torre
València, desembre de 2008
E-mail: delatorre.antoni@gmail.com
PÀGINES D'AQUEST WIKI

HISTÒRIA DE LA LITERATURA


HISTÒRIA DE LA LLENGUA. DIALECTOLOGIASOCIOLINGÜÍSTICA
GRAMÀTICA TEXTUAL


TÈCNIQUES D'ESCRIPTURA. ESTILÍSTICA


MORFOSINTAXILÈXIC ESPECIALITZAT. BARBARISMES.
CORRECCIÓ D'ERRADES


FRASEOLOGIA:
LOCUCIONS, FRASES FETES, REFRANYSORTOGRAFIAESPAI DE TEXTOS ESCRITS
RESSENYES DE LECTURES
TEMES ELABORATS DELS EXÀMENSESPAI DE LA LLENGUA ORAL:
TÈCNIQUES D'EXPOSICIÓ I ENREGISTRAMENTSADAPTACIÓ DE TEXTOS ANTICS


TRADUCCIÓ DE TEXTOS:
CASTELLÀ-VALENCIÀ


LECTURES DEL CURS. ESTUDIS I ARTICLES


PROGRAMES D'EDUCACIÓ BILINGÜE I ENSENYAMENT


MODELS D'EXAMENSUPORT
diccionaris, gramàtiques,
espais web, traductors


21 TEMES DE GRAMATICA
per al nivell superiorENQUESTA DEL CURS